AŠSK a koronavir – pomáháme potřebným!


AŠSK a koronavir – pomáháme potřebným!

AŠSK a koronavir – pomáháme potřebným!

V době pandemie, kdy mnohým z nás není umožněno vykonávat naplno práci v běžných podmínkách, řada  členů z řad AŠSK, školských zařízení a středisek volného času pomáhá v rámci svých maximálních možností a s obrovským nasazením všem, kdož pomoc potřebují. Myslíme si, že si dobrovolnické aktivity našich členů zaslouží pozornost a třeba motivují další k podobné činnosti. V tomto článku proto uveřejňujeme příklady pomoci z jednotlivých krajů:

 

Liberecký kraj

Na Gymnáziu a SOŠPg Jeronýmova, Liberec v době uzavření školy nezahálí. Škola, na které vyučuje také krajský předseda Libereckého kraje a člen VV AŠSK ČR, Mgr. Leoš Bím, spustila na své 3D tiskárně tisk pomůcek pro výrobu roušek.  Jedná se o tzv. zakladače, které se používají při výrobě tkaniček k rouškám. Kromě tisku již zmiňovaných zakladačů - pomůcek pro šití šňůrek k rouškám, se škola aktivně zapojila do další akce. Jedná se o tisk nástavců k filtrům, které se následně napojují na potápěčské masky. Vzniká tak pomůcka pro zdravotníky s vyšším stupněm ochrany než poskytuje respirátor FFP3 které jsou po kompletaci centrálně dopravovány na ČVUT do Prahy.

 

 

 Moravskoslezský kraj

I v opavské škole ZŠ Boženy Němcové 2, Opava, která je jedna z nejúspěšnějších škol v rámci účasti a výsledků na školních sportovních soutěžích pořádaných AŠSK, jsou aktivní v zásobení ochrannými pomůckami. Paní učitelky intenzivně šijí roušky, které distribuují potřebným.

 

Pardubický kraj

Roušky šijí také v pardubické ZŠ Pardubice-Studánka. Paní učitelky zasílají roušky potřebným prostřednictvím České pošty, rovněž ušité roušky věší na ploty, kde si je může kdokoliv, kdo jde kolem, vzít pro vlastní potřebu.

 

Kraj Vysočina

Stejnou rouškovou aktivitu vykonávají také pracovnice střediska volného času Active - Žďár nad Sázavou, které patří mezi aktivní členy AŠSK.

 

Hlavní město Praha

V Praze se pedagogové stejně jako v ostatních regionech navzájem inspirují a předávají si zpracované materiály k výuce TV v mimořádných podmínkách. Jeden takový materiál se k nám dostal od pana učitele tělesné výchovy Mgr. Jakuba Korába z Gymnázia Heyrovského, Praha. Pan Koráb zpracoval svým studentům on-line výuku tělesné výchovy včetně zadání seminární práce. Ta obsahuje, kromě jiného, otázky z pravidel jednotlivých sportovních odvětví.

FZŠ Brdičkova,Praha 13 , vytvořila ve škole manufakturu a šijí roušky.

 

Plzeňský kraj

V DDM Stod, který je pořadatelem mnoha školních soutěží, přistoupili ke karanténě příkladně. Děti z DDM si navzájem zasílají video výzvy, jak sportují v prostředí domova. Pracovníci DDM pak vyhlásili interní soutěž pod hashtagem #smejemeseocima, která spočívá ve sdílení fotografií v ochranných rouškách na Instagram.

 

Ústecký kraj

Středisko volného času, Most, kde působí okresní předsedkyně AŠSK Danuše Lískovcová, se také zapojilo do dobročinné akce. V Mostě vznikla facebooková skupina MOST SI POMÁHÁ! SVČ Most se aktivně zapojilo a pracovnice již přes týden šijí roušky, které se následně vozí do centrálního dobrovolnického místa - malého obchůdku se zdravými potravinami ŠPAJZ. Odtud je pak dobrovolníci rozvážejí do nemocnice, penzionů pro seniory a dalším potřebným organizacím. Ke dni 26. března jich pracovníci a pracovnice ušili a odvezli 670 ks a přes 200 ks rozdali svým rodinám, příbuzným, přátelům a kamarádům. Materiál nosí z domácích zásob nebo je dostávají i přímo z obchodu se zdravými potravinami "Špajz" od dobrovolníků. Pro odlehčení aktuální situace probíhají na Facebooku SVČ Most hádanky - např. "Kdo se skrývá pod "vytuněnou" rouškou?" či kolik ks se podaří ušít? Odměnou je "vymazlená" rouška např. s Večerníčkem:

 

Olomoucký kraj

Krajský předseda AŠSK Olomouckého kraje a bývalý ředitel školy RNDr. Štěpán Roch začal v rámci pandemie s doučováním z německého jazyka žáka 9. ročníku. Doučování probíhá 2x týdně po dvou vyučovacích hodinách distančně formou aplikace WhatsApp.  Štěpán Roch se tak v době pandemie vrací po letech opět k přímému vyučování. Tato práce a výzva pro něj přišla v období, kdy je nucen jako důchodce trávit většinu času doma a mnoho jiných aktivit musel odložit. Nečekaný volný čas tak nyní tráví vlastní přípravě za účelem maximálně připravovat a promýšlet postupy výuky. Současně se těší na výsledek svého opětovného částečného pedagogického působení.

 

Jihomoravský kraj

V Jihomoravském kraji se pedagogové a vychovatelky angažují opravdu ve velkém. Tak například vychovatel a asistent pedagoga  pan Jiří Schnell ze ZŠ Bosonožská v Brně pomáhá s rozvozem nákupů u firmy Tesco.

Paní Lubica Novotníková z Gymnázia Řečkovice, Brno se přihlásila jako dobrovolnice přes Masarykovu univerzitu a je v případě potřeby dobrovolnickým složkám k dispozici.

V projektu "Pomáháme Blansku", které se zabývá, kromě jiného nákupy seniorům a vedení dětských skupin dětí zdravotníků, má své zastoupení ZŠ Mutěnická, Brno. Dobrovolníkem v záloze je pedagog z této školy, pan Lukáš Musil. K zaopatření dětí zdravotníků se z této školy zapojily kolegyně pana Musila, dámy Niziolová, Köhnová a Blažková. Paní Blažková je členkou AŠSK.

K dobrovolnému hlídání dětí zdravotníkům z Vojenské nemocnice se připojila také paní vychovatelka Hana Plachá, ze ZŠ Kotlářská, Brno.

Zástupci ze ZŠ nám. Svornosti,  Brno byli osloveni Dětským domovem Dagmar, jehož děti jsou žáky této školy o pomoc s výukou. Paní učitelky v čele s paní  Silvií Gőghovou se střídají v docházce do domova a pomáhají vychovatelům s domácí přípravou dětí.,

Paní Zuzana Šojatová,  ze ZŠ Jasanová je jako dobrovolnice nahlášena na OŠMT a na PdF MU na hlídání dětí IZS. Paní Šojatová rovněž jako bývalá studentka oboru zdravotní sestry zvažuje zapojení do iniciativy "Sestry v záloze". Toto sdružení vytváří databázi sester, které aktuálně nepracují ve zdravotnictví. 

 

Zlínský kraj

Paní prezidentka AŠSK Mgr. Svatava Ságnerová je jednou z představitelek dobrovolnické iniciativy ve městě Holešov. V rámci činnosti spolku "Každý může pomáhat" spolu s dalšími členy rodiny šije roušky pro holešovské Centrum pro seniory, prodavačky, policisty, seniory  a další, kteří tuto pomoc potřebují.

Paní Věra Hanušová se aktivně angažovala na Vsetíně, kde roznášela seniorům informační letáky od Městského úřadu.

Magdaléna Škubalová z Gymnázia a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pomáhá nakupovat potřebným, rozváží látky na roušky, které pere a žehlí.

 

Angažujete se aktivně v době pandemie? Vykonáváte dobrovolnickou činnost šitím roušek pro potřebné? Doučujete studenty, používáte webináře či jiné prostředky a snažíte se své žáky aktivizovat různými sportovními či jinými prostředky?

Neváhejte, a podělte se s námi o Vaší záslužnou činnost! Vaše příspěvky s potěšením uveřejníme na webových a facebookových stránkách AŠSK. Výstupy zasílejte, prosím, na e-mail sekretariat@assk.cz.

Za všechny zaslané příspěvky předem děkujeme!

 


Partneři AŠSK

Počítadlo přístupů od 22. 9. 2009

Copyright © 2021 - AŠSK ČR
Nahlásit chybu | Ochrana osobních údajů

Tento web používá soubory cookie. Na jejich základě analyzujeme návštěvnost a uchováváme nastavení používání našeho webu. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací