Hodina pohybu navíc


Hodina pohybu navíc

Hodina pohybu navíc

Od ledna 2018 bude projekt Hodina pohybu po dvouletém pokusném ověřování MŠMT probíhat pod hlavičkou AŠSK ČR. Pro zařazení škol do tohoto projektu budou platit následující podmínky:

 

 

1) Školy zapojené do projektu HPN musí být členy AŠSK ČR. Dotační pravidla nám neumožňují financovat školy či projekty mimo AŠSK ČR. V současné době jsou 2/3 škol zapojených v projektu HPN našimi členy.

Školy, které nejsou členy AŠSK ČR, mají v tomto odkazu, jak se stát členy asociace.

 

2) V období 09-12/2017 budou probíhat školení pro učitele.

Podmínkou pro zapojení školy do HPN bude to, že má minimálně jednoho proškoleného učitele.

Školení budou probíhat od září do prosince 2017 a bude je zajišťovat NIDV a jeho jednotlivá krajská pracoviště.

Školenív období září až prosinec 2017 budou zcela zdarma, kdežto od ledna 2018 budou školení zpoplatněna.

Termíny školení jsou zveřejňovány průběžně na stránkách NIDV zde.

Školení budou 1- nebo 2-denní: jednodenní školení se týkají aprobovaných učitelů TV a trenérů s minimálně B licencí, kteří by měli vést hodiny na 1.stupni ZŠ; dvoudenní školení se týkají učitelek/lů z 1.st. ZŠ a družin. Cvičební ukázky budou probíhat s dětmi z 1.-3.tříd. Učitelé poté obdrží od NIDV certifikát o proškolení.

 

3) Odměny pro učitele a trenéry: zůstává částka ve výši 250,- Kč/hod. hrubého.

Celkem měsíčně bude činit výkaz práce 1x4 hodiny + 1 hodina na přípravu, tzn. 5 hodin (1.250,- Kč hrubého).

Každá škola bude předkládat měsíční výkazy.

Vyplácení peněz bude probíhat jednou za 2 měsíce, s každým učitelem či trenérem bude uzavřena DOPP.

Týdně mohou na škole probíhat 1-3 hodiny projektu HPN, které mohou vést různí učitelé/trenéři.

 

JAK SE ZAPOJIT?

 

1) Pokud je vaše škola členem asociace a chce se zapojit do projektu HPN či v něm pokračovat, je potřeba vyplnit přihlášku do projektu a zaslat do 16. 11. 2017 e-mailem na adresu: leos.bim@jergym.cz nebo poštou na adresu:

AŠSK ČR, z.s., Leoš Bím, José Martího 31, 162 00 Praha 6 - Veleslavín

 

2) Pokud vaše škola není členem AŠSK ČR a chce se zapojit do projektu HPN či v něm pokračovat, je potřeba vyplnit přihlášku do AŠSK ČR - ke stažení zde - odkazy jak založit klub a přihláška.

Kontaktní osobou ohledně přihlášek do AŠSK ČR je Tomáš Veselý - vesely@assk.cz, tel.: 731 912 985.

Přihlášku je možné zaslat e-mailem na adresu: vesely@assk.cz nebo poštou na adresu:

AŠSK ČR, z.s., Tomáš Veselý, José Martího 31, 162 00 Praha 6 - Veleslavín

 

Stanovy spolku najdete ZDE.

Upozorňujeme opětovně na povinnost spolku ohledně platby členských příspěvků.

Každý příjemce státní dotace je povinen se určitým způsobem na financování spolku podílet, proto i AŠSK ČR zavedla dle OZ výběr členských příspěvků.

Členské příspěvky činí v současnosti 20,-Kč/člena/rok.

Minimální počet členů Školního sportovního klubu je stanoven na 3 osoby starší 18 let - výbor Školního sportovního klubu.

 

Dále je potřeba vyplnit přihlášku do projektu a zaslat do 16. 11. 2017 e-mailem na adresu:leos.bim@jergym.cz nebo poštou na adresu:

AŠSK ČR, z.s., Leoš Bím, José Martího 31, 162 00 Praha 6 - Veleslavín

 

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, kontaktujte, prosím, Leoše Bíma: leos.bim@jergym.cz, tel.: 732 111 446

 

Výkonný výbor Asociace školních sportovních klubů České republiky


Partneři AŠSK

Počítadlo přístupů od 22. 9. 2009

Copyright © 2016 - AŠSK ČR
Nahlásit chybu | Starý web

Tento web používá soubory cookie. Na jejich základě analyzujeme návštěvnost a uchováváme nastavení používání našeho webu. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací