Mimořádné jednání General Assembly ISF


Mimořádné jednání General Assembly ISF

Mimořádné jednání General Assembly ISF

V závěru měsíce června proběhlo v marockém Agadiru setkání zástupců asociací školního sportu z celého světa - General Assembly International School Sport Federation (GA ISF) se zúčastnilo celkem 83 zástupců členských zemí, kteří jednali o budoucnosti této organizace a jejím směřování v dalších letech. Českou republiku zastupovali prezidentka AŠSK ČR Mgr. Svatava Ságnerová a PaedDr. Jaroslav Koukal, člen technické komise atletiky ISF; za Slovenskou asociaci sportu na školách se jednání zúčastnil její prezident PaedDr. Marian Majzlík, PhD.

V sobotu 29. 6. 2019 se konala schůzka 26 evropských členských zemí, jejichž představitelé projednali mj. budoucí existenci a vznik samostatné organizace Europe ISF: tento krok odsouhlasila naprostá většina přítomných členů. Dále zazněly informace, týkající se zájemců o organizaci sportovních soutěží ISF z řad evropských zástupců.                                                                                      

V neděli 30. 6. 2019 se uskutečnilo mimořádné Valné shromáždění GA ISF, kterého se zúčastnilo 83 delegátů s hlasem rozhodujícím: jednání proběhlo dle avizovaného programu a zahájení se zúčastnil marocký ministr školství Saaid Amzazi. GA projednalo následující body:

a) bylo přijato 10 nových členských zemí ISF (6 z Afriky, 3 z Asie a evropská Litva);

b) proběhla prezentace kandidátů na uspořádání Gymnaziády 2022 (Rusko, Ázerbájdžán, Francie a Srbsko);

c) byl schválen rozpočet za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019;

d) byla schválena tzv. sportovní politika ISF pro následující období, která se týká mj. počtu a účasti školních týmů na Světových mistrovstvích škol;

e) byly schváleny nové stanovy ISF.

V závěru jednání byly upřesněny termíny dalších akcí ISF: příští řádné jednání General Assembly je naplánováno na rok 2020 do Srbska.

 

Mgr. Svatava Ságnerová

Prezidentka AŠSK ČR

 


Partneři AŠSK

Počítadlo přístupů od 22. 9. 2009

Copyright © 2020 - AŠSK ČR
Nahlásit chybu | Ochrana osobních údajů

Tento web používá soubory cookie. Na jejich základě analyzujeme návštěvnost a uchováváme nastavení používání našeho webu. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací