Reakce na nová nařízení vlády ČR a Bezpečnostní rady státu


Reakce na nová nařízení vlády ČR a Bezpečnostní rady státu

Reakce na nová nařízení vlády ČR a Bezpečnostní rady státu

Na základě dopisu PhDr. Karla Kováře, Ph.D., náměstka MŠMT ČR pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže ze dne 13. 3. 2020 zasílá Výkonný výbor AŠSK doplňující pokyny a informace: 

  • MŠMT vydalo doporučení zrušit do konce školního roku 2019/2020 všechny soutěže, publikované ve Věstníku MŠMT
  • MŠMT neposkytne po datu 13. 3. 2020 žádné finanční prostředky na ústřední kola soutěží, plánovaná po tomto termínu, a na účast žáků na mezinárodních soutěží
  • Finanční prostředky budou poskytnuty dle řádného vyúčtování organizátorům postupových a ústředních kol, která se již uskutečnila a která mají schválenou finanční podporu z Výzvy na podporu soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání na rok 2020

Prezidentka AŠSK ČR Mgr. Svatava Ságnerová dále připojuje tyto pokyny:

  • Doporučujeme organizátorům všech úrovní soutěží ukončit přípravu, objednávky a financování školních sportovních soutěží všech typů kol (kvalifikace okresních kol, okresní, krajská, kvalifikace), plánovaných v celé České republice pro školní rok 2019/2020
  • Všechna republiková finále soutěží AŠSK, plánovaná v období březen - červen 2020 dle Věstníku pro školní rok 2019/2020 jsou zrušena
  • Veškeré přípravy na účast žáků na mezinárodních sportovních soutěžích ISF ve školním roce 2019/2020 jsou zrušeny
  • Všichni pořadatelé soutěží jsou povinni dokončit vyúčtování realizovaných kvalifikačních a ústředních kol (republikových finále soutěží), která se již uskutečnila, do data 23. 3. 2020 a to bez výjimky

V případě potřeby jsou sportovní úsek sekretariátu (dle platné pracovní doby) a Výkonný výbor členům, organizátorům a zástupcům škol k dispozici pro konzultaci při řešení místní situace.

Více informací a další pokyny obdrží pořadatelé soutěží a členové AŠSK emailem.

Dopis pro organizátory soutěží


Partneři AŠSK

Počítadlo přístupů od 22. 9. 2009

Copyright © 2022 - AŠSK ČR
Nahlásit chybu | Ochrana osobních údajů

Tento web používá soubory cookie. Cookies používáme k ukládání vašeho nastavení a preferencí a analýze návštěvnosti našich stránek. Svůj souhlas udělujete AŠSK ČR, z.s.

Spravovat cookies