Republikové finále v atletickém trojboji - propozice


Republikové finále v atletickém trojboji - propozice

Republikové finále v atletickém trojboji - propozice

Přijměte pozvání k účasti družstev z Vašeho kraje na 2. Republikovém finále v Atletickém trojboji, sportovní soutěži, určené pro II. kategorii AŠSK, tedy pro závodníky 4. - 5. třídy - 1. stupně základních škol.

Propozice + info k Republikovému finále (RF) v atletickém 3boji - Turnov, 21.9.2022
Tyto informace byly zaslané předsedům OR a KR AŠSK ČR a přímo na některé školy, které se účastnili 1. RF v r. 2019.

 

Předmětem zásilky jsou propozice republikového finále včetně přihlašovacích formulářů: 

1.- žádost o sdělení zda kraj vyšle / nevyšle 4členná družstva na RF do Turnova - odešlete do 2.9.

2.- pro družstva, která na RF budou startovat - návratka - objednávka ubytování + stravování + dopravy v Turnově - odešlete do 10.9.

3.- pro družstva, která na RF budou startovat - formulář jmenovité přihlášky/soupisky/ - odešlete do 15.9. a potvrzený originál přivezte k prezenci

4.- pro závodníky, kteří budou na RF startovat - formulář souhlasu s pořízením a zpracováním osobních údajů (gdpr zákon o ochraně osobních údajů ) - vyplněný a podepsaný předložte u prezence

 

Ad. 1 - Pořadatelé žádají zástupce jednotlivých krajů o aktuální sdělení, zda se jejich družstva RF zúčastní.

Rozpočet akce z MŠMT má podmínku účasti 32 družstev a pokud některý kraj své družstva na závody nevyšle, bude třeba povolat družstva náhradní, z dalšího umístění na krajském finále kraje, jehož družstva na RF pojedou.

Ad. 2. - pečlivě vyplňte návratku a v termínu ji odešlete pořadatelům RF.

Ad. 3. - opakuji pokyny k účasti závodníků. 

Na základě výsledků Vašeho krajského kola  máte zřejmě určena družstva k účasti na RF. Pokud postup na RF vybojovali páťáci, pak již na RF závodit nemohou, neboť v novém šk .roce 2022-2023 z nich budou po 1.9. šesťáci a protože RF je pro kategorii II., musí být pro účast družstva na RF nahrazeni  současnými páťáky, případně čtvrťáky.  

Ad. 4. - povinný formulář k vyplnění rodiči 

 

Sdělení o účasti či neúčasti na RF

Propozice RF atletický trojboj 2022

Přihláška

Návratka

Souhlas GDPR

 

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na kladné odpovědi ohledně účasti družstev na RF.  


Partneři AŠSK

Počítadlo přístupů od 22. 9. 2009

Copyright © 2024 - AŠSK ČR
Nahlásit chybu | Ochrana osobních údajů

Tento web používá soubory cookie. Cookies používáme k ukládání vašeho nastavení a preferencí a analýze návštěvnosti našich stránek. Svůj souhlas udělujete AŠSK ČR, z.s.

Spravovat cookies