Sportovní lekce v družinách se rozšíří na tisíc základních škol


Sportovní lekce v družinách se rozšíří na tisíc základních škol

Sportovní lekce v družinách se rozšíří na tisíc základních škol

Když Asociace školních sportovních klubů v září spustila "Sportuj ve škole", zapojily se do něj tisíce dětí z 339 základních škol. Zájem o projekt, jenž pomáhá zajišťovat pravidelný pohyb chlapců a dívek v družinách, se stále zvyšuje - od začátku nového roku chce cvičit až tisíc škol. "Tělocvikáři chtějí změnit špatnou úroveň pohybových dovedností dětí, navíc za svou aktivitu získávají slušné finanční ohodnocení. Projekt si ale pochvalují i školy a rodiče, kteří šetří peníze. Lekce jsou totiž díky dotaci od Ministerstva školství plně hrazené naší Asociací," vysvětluje vedoucí projektu Svatava Ságnerová.

Proč je projekt tak oblíbený?

V českých školách vyučují stovky osvícených tělocvikářů, kteří vnímají současný tristní stav pohybové úrovně dětí a chtějí ho změnit. Projekt je velmi atraktivní i pro ředitele, jelikož šetří školám významným způsobem provozní prostředky.

O jakou finanční částku se jedná?

O desetitisíce ročně. Školy nemusí hradit mzdy lektorům, cvičitelé totiž od naší Asociace získávají hrubou mzdu 350 Kč za každou odučenou i vykázanou přípravnou hodinu. Navíc jsme na základě Rozhodnutí o dotaci a po dohodě s Ministerstvem školství vyčlenili finanční prostředky na materiální vybavení pro zúčastněné školy. Jedná se o různé druhy míčů, sady plastových překážek, prolézací tunely, stopky či měřící pásmo. Dalším bonusem je technické vybavení pro lektory - obdrží například reproduktory, díky kterým mohou lekce oživit hudbou. 

Jak lekce "Sportuj ve škole" probíhají?

Děti cvičí v rámci provozu školní družiny ráno i odpoledne dle režimu příslušné školy. Lekce vedou učitelé z prvního i druhého stupně, tělocvikáři a cvičitelé z řad trenérů, vychovatelek či dokonce ředitelů na základě ověřené metodiky šesti sportů, která vznikla v rámci projektu "Hodina pohybu navíc". Díky zpětné vazbě od škol víme, že metodika představuje velmi dobrou pomůcku pro rozvoj i méně známých pohybových aktivit, které díky ní lektoři objevují.

Proč jste se rozhodli do projektu zapojit například i vychovatelky z družin?

Naší snahou bylo otevřít projekt především pro nadšené a zapálené lidi, kteří chtějí s dětmi pracovat. Dle našeho názoru by se mělo jednat o ty osoby, které se dětem na školách již v rámci podobných aktivit věnují. Vítáme spolupráci s kluby a trenéry, jež je vhodnou nadstavbou programu, nicméně jednou z primárních myšlenek projektu je posílit sounáležitost mezi žáky a učiteli uvnitř škol.

Proč je tak důležité posilovat vztahy mezi učiteli a žáky?

Učím už 32 let a dokážu uvést spoustu konkrétních příkladů skvělých škol, kde sounáležitost, osobní kontakt a citlivý přístup vytváří vynikající vnitřní atmosféru školy. Děti mají důvěru k učitelům, což je pro klima školy velmi důležité. Když do takové školy vejdete, dýchne na vás neopakovatelná atmosféra: vnímáte ji ihned při komunikaci mezi dětmi a dospělými, která je pozitivní a přímá.

Každá škola si sportovní lekce přizpůsobuje dle místních možností. Překvapilo vás něco?

Jsem překvapena množstvím škol cvičících v ranních hodinách. Už před sedmou hodinou na lekce přijíždějí děti ze spádových obcí a jsou ochotny tuto cestu podstoupit, protože jedou za zážitkem a za kamarády. Nadchla mě rovněž kreativita učitelů, kteří často ve velmi omezených prostorových a časových podmínkách vytvářejí originální aktivity, které děti zaujmou.

Od ledna má být na základě požadavku Ministerstva školství do projektu zapojeno tisíc škol. Jak rychle se podařilo kapacitu zaplnit?

Po šesti týdnech usilovné práce vznikla databáze zájemců a v seznamu zbývají poslední desítky míst. Zájem škol je obrovský, a kdyby byla kapacita ještě navýšena, tak jí školy jednoznačně využijí.

Chcete se dozvědět více o projektu? Tak zajděte na webové stránky www.sportujveskole.cz.

 

 


Partneři AŠSK

Počítadlo přístupů od 22. 9. 2009

Copyright © 2019 - AŠSK ČR
Nahlásit chybu | Ochrana osobních údajů

Tento web používá soubory cookie. Na jejich základě analyzujeme návštěvnost a uchováváme nastavení používání našeho webu. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací