Výsledky testování tělesné zdatnosti žáků a podpora jejich sportování ve školách


Výsledky testování tělesné zdatnosti žáků a podpora jejich sportování ve školách

Výsledky testování tělesné zdatnosti žáků a podpora jejich sportování ve školách
V úterý 18. dubna ministr školství Vladimír Balaš spolu s ústředním školním inspektorem Tomášem Zatloukalem z České školní inspekce představili výsledky šetření na téma podpory pohybových aktivit ve školách, jehož součástí bylo také poprvé po zhruba třiceti letech zhodnotit stav tělesné zdatnosti žáků 3. a 7. ročníku základních škol a 2. ročníku středních škol. "Je velmi dobře, že máme nyní díky šetření České školní inspekce k dispozici velmi rozsáhlá data o aktuální tělesné zdatnosti žáků základních a středních škol i o podpoře pohybových aktivit žáků ve školách, s nimiž budeme moci dále efektivně pracovat a na evidence-based principu cílit konkrétní opatření," řekl ministr školství Vladimír Balaš.

Česká školní inspekce v uplynulém období realizovala specifické tematické šetření zaměřené na podporu pohybových aktivit žáků na základních a středních školách (viz tematická zpráva ZDE). "Aktivní pohyb dětí a mládeže je současně prioritou vlády ČR, která je jednoznačně propsána i v jejím programovém prohlášení. Je naprosto zřejmé, že role školy a školního prostředí, kde děti, žáci a studenti tráví značnou část dne, je pro podporu řešení tohoto problému zcela zásadní," řekl na tiskové konferenci ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal. ČŠI při šetření významně spolupracovala s oborovými partnery, jako je Asociace školních sportovních klubů ČR, Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci nebo Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vnímá oblast školního sportu jako součást komplexu opatření směřujících k podpoře pohybových aktivit dětí, žáků a studentů ve školách. Ke prvnímu dubnu tohoto roku navíc nabyla účinnosti novela zákona o podpoře sportu, která ukládá ministerstvu školství koncepčně řešit a financovat problematiku školního a univerzitního sportu. "Podporu pohybových aktivit a rozvoj pohybových dovedností dětí, žáků a studentů vnímá ministerstvo školství jako širší koncept opatření, aktivit a činností, které ve vzájemné synergii významně zvýší jejich pohybovou aktivitu a současně sníží negativní dopady nedostatečného pohybu na fyzické i duševní zdraví," komentuje vrchní ředitel sekce vzdělávání a mládeže Jan Mareš a dodává, že komplex opatření k podpoře pohybových aktivit ve školách stojí na následujících čtyřech základních oblastech:

  1. Podpora aktivního pohybového režimu dětí a žáků během celého dne (např. aktivní transport do škol, koncept aktivních přestávek, dostupnost sportovišť po výuce ad.)
  2. Výuka tělesné výchovy (např. metodická podpora a adekvátní vzdělávací programy pro učitele tělesné výchovy, doplnění výuky projektovými aktivitami pro podporu pohybu ad.)
  3. Pohybové a sportovní aktivity v zájmovém vzdělávání (podpora pohybu ve školních družinách a školních klubech nebo odpolední pohybové a sportovní kroužky)
  4. Školní sport a univerzitní sport (zejména podpora sportovních soutěží, univerzitních her ad.)

Ministerstvo školství v následujících měsících zpracuje podrobnější strategii podpory pohybu dětí, žáků a studentů ve školách, jejíž součástí bude i Plán státní politiky školního a vysokoškolského sportu tak, jak to předpokládá novela zákona o podpoře sportu. Resort bude také usilovat o převod potřebných finančních prostředků, které jsou nyní alokovány do rozpočtu Národní sportovní agentury, tak, aby bylo možné pohybové aktivity dětí, žáků a studentů ve školách i školní a univerzitní sport jako takový vhodně finančně podporovat.

Zdroj textu: msmt.cz


Partneři AŠSK

Počítadlo přístupů od 22. 9. 2009

Copyright © 2024 - AŠSK ČR
Nahlásit chybu | Ochrana osobních údajů

Tento web používá soubory cookie. Cookies používáme k ukládání vašeho nastavení a preferencí a analýze návštěvnosti našich stránek. Svůj souhlas udělujete AŠSK ČR, z.s.

Spravovat cookies