Centra sportu / materiální podpora

Centra sportu / materiální podpora

Centra sportu při školních sportovních klubech AŠSK ČR nabízí podmínky pro pravidelné pohybové aktivity žákům kmenové školy a žákům z územně si blízkých škol, které nemají pro sportovní činnost materiální, nebo personální podmínky. Cílovou skupinou nejsou talentované děti, nýbrž školáci a školačky, které sport neprovozují pravidelně. Prioritou centra sportu je zabezpečit pravidelnou pohybovou činnost dětí a mládeže, nejlépe podle rámcového týdenního rozvrhu aktivit. Centra sportu jsou akceschopná, svojí činností přitažlivá a nezastupitelná, a to ve většině případů již bez finančních dotací AŠSK ČR. Odborná kvalifikovanost učitelů a trenérů přispívá k funkčnosti sportovních kroužků v rámci Center sportu.

AŠSK vybírá taková školská zařízení, která nejlépe splňují zadané požadavky pro přijetí do projektu. Ve výběrovém řízení upřednostňuje školní sportovní kluby, protože jejich činnost evokuje zájem dětí o aktivní zapojení v oblasti sportu, cílem je, aby se tyto školy a školská zařízení staly vzorem pro ostatní školní sportovní kluby sdružené v našem spolku. Průběžně vybavuje AŠSK ČR školy sportovním materiálem tak, aby jejich nabídka aktivit byla pestrá a odpovídala novým trendům ve sportovních aktivitách. Prioritou je vytvářet a podporovat základnu pravidelných sportovních aktivit a nabízet tak plnohodnotné využití volného času nejen dětí a mládeže.

Příslušné školní sportovní kluby, které získaly statut Centra sportu, splnily jednu z podmínek k přijetí do projektu, a tou je podpora vedení školského zařízení a zřizovatele (obec, město nebo kraj). Podpora spočívá v bezplatném užívání sportovního zázemí a v oblasti přidělování grantů, s určením čerpání finančních prostředků na jejich činnost. Podstatnou podporou jsou finanční dotace AŠSK ve výši 180.000,- na jednotlivý školní sportovní klub v období tří let. Klubové příspěvky, které Centra sportu pravidelně od svých členů vybírají, navyšují rozpočet školního sportovního klubu.

Od roku 1995 vzniklo 175 Center sportu AŠSK ČR. V roce 2017 se do výběrového řízení přihlásilo patnáct nových zájemců, čtrnáct z nich bylo vybráno a finančně i materiálně podpořeno. Od roku 2017 je v rámci  projektu finančně podporováno 28 Center sportu.

Informace o projektu Center sportu, přihlášku žadatelů, aktualizaci údajů centra sportu,  rozmístění center v krajích,  vnitřní předpis center sportu naleznete níže na stránce pod tabulkou.

Kontaktní osoba: Jan Plichta, plichta@assk.cz, 608 630 241

 

Předpisy a smlouvy

Vnitřní předpis č.III./verze 01-2015 - Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu

Smlouva ŠSK - školské zařízení

Vzorový rozvrh Centra sportu ZŠ Komenského, Horažďovice

 

Přihláška

Přihláška žadatele do  projektu Centra sportu

 

Přehled center sportu

Centra sportu s finanční podporou do r. 2020

 

 

 

 

 


Partneři AŠSK

Počítadlo přístupů od 22. 9. 2009

Copyright © 2018 - AŠSK ČR
Nahlásit chybu | Ochrana osobních údajů

Tento web používá soubory cookie. Na jejich základě analyzujeme návštěvnost a uchováváme nastavení používání našeho webu. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací