Nesoutěžní projekty

Hry 3. tisíciletí 

Projekt Her 3. tisíciletí vznikl na podporu volno časových aktivit AŠSK ČR v roce 2000. Během této krátké tradice si již získal řadu příznivců a obdivovatelů.

Zásadním principem Her 3. tisíciletí AŠSK ČR (dále jen HTT) je provádění vlastní sportovní a tělovýchovné činnosti. Konkrétní obsah HTT vyhlašuje pořadatel (příslušná okresní nebo krajská rada AŠSK ČR). Nejde tedy o porovnávání výkonnosti družstev (jednotlivců) jednotlivých škol nebo občanských sdružení v dané soutěži, ale o soutěžení družstev náhodně vytvořených až v místě konání HTT. Přesný průběh jednotlivých akcí je stanoven propozicemi pořadatele.

Při pořádání HTT preferujeme princip setkání ŠSK AŠSK ČR, pokud možno v zařízeních mimo městské aglomerace (ideální jsou rekreační zařízení a tábory v přírodě). HTT by se měly konat během školního roku. Doporučená délka trvání jsou tři dny. K tomu lze stanovit příslušný počet účastníků i jednotlivých soutěží, přičemž doporučujeme, aby se soutěže konaly minimálně ve třech druzích sportu (disciplínách) a současně alespoň ve dvou druzích sportů z 1. skupiny, které mohou být doplněny o libovolný počet sportů ze skupiny 2.

Pořadatelem HTT je buď školní sportovní klub nebo okresní či krajská rada AŠSK ČR, účastníky jsou žáci a studenti základních nebo středních škol ČR, nezbytný pedagogický doprovod, rozhodčí a další osoby, které zabezpečují průběh akce. HTT připravuje a řídí příslušný Organizační výbor Her 3. tisíciletí, který jmenuje příslušná okresní nebo krajská rada a jehož složení je uvedeno v propozicích, včetně kontaktních adres pro zaslání přihlášek účastníků.

Finanční prostředky ze zdrojů AŠSK ČR na HTT jsou přidělovány na základě přihlášek a dalších nezbytných informací zaslaných Organizačnímu výboru HTT AŠSK ČR do 28.2.2017 na adresu sekretariátu AŠSK ČR.   

O výši přidělení finančních prostředků na jednotlivé podané projekty rozhoduje, na návrh Organizačního výboru HTT, VV AŠSK ČR na svém zasedání v měsíci březnu.   

 

Hry třetího tisíciletí - metodické pokyny

Cíle a zaměření projektu

Přihláška

Finanční rozpočet - formulář

Doporučený rámcový program


Partneři AŠSK

Počítadlo přístupů od 22. 9. 2009

Copyright © 2018 - AŠSK ČR
Nahlásit chybu | Ochrana osobních údajů

Tento web používá soubory cookie. Na jejich základě analyzujeme návštěvnost a uchováváme nastavení používání našeho webu. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací