Sportujicí škola

 Školní sport

Školní sport je nedílnou součástí výchovy dětí ve většině evropských zemích. Doplňuje a rozšiřuje školní tělesnou výchovu, probíhá v mimoškolní činnosti a zajišťuje pohybový vývoj dětí bez ohledu na jejich nadání. Na otevřených školních sportovních zařízeních probíhají odpoledne odborně vedení sportovní programy širokého zaměření, jsou snadno dostupné dětem po ukončení výuky. Výhodou je finanční nenáročnost, nevýkonová všestranná orientace, ale i spolupráce se sportovními kluby, kam mohou přecházet nadané děti. Součástí školního sportu jsou i soutěže garantované MŠMT. Tyto soutěže jsou kromě jiného i základem výběru nadaných dětí sportovními svazy a kluby. Mezi nejznámější patří fotbalové turnaje McDonald Cup a Pohár Josefa Masopusta, Sazka olympijský víceboj (navazující na tradiční Tyršův odznak zdatnosti a poté odznak zdatnosti), Pohár rozhlasu České spořitelny, Corny atletický víceboj, soutěže ve sportovních hrách O pohár ministra a další.

Asociace školních sportovních klubů zajišťuje organizaci soutěží, ale i doškolování učitelů tělesné výchovy a volnočasových dobrovolných pracovníků, spolupracuje na programech zavadění moderní didaktiky sportů do škol (Atletika pro děti, Gymnastika pro děti, Triatlon do škol apod.). 

 • Odborné vedení i u dětí s nižší mírou sportovního nadání nebo se zdravotním omezením či oslabením
 • Časové úspora dětí i rodičů, bezprostřední návaznost na výuku, bezpečné prostředí
 • Minimální finanční spoluúčast rodičů
 • Kvalitní sportovní infrastruktura zejména jako tréninková nebo herní plocha
 • Běžné vybavení žáků pro tělesnou výchovu

Evropská komise ve strategických dokumentech uvádí záměr vytvořit a rozvíjet značku "Sport minded school", kterou na české prostředí adaptujeme jako Sportující škola. Značka je postavena na kritériích hodnocení kvality školních sportovních programů. Tímto by měl být dán školám směr a cíl, jak sportovní programy rozvíjet. užívání značky předpokládáme od roku 2016.

Sportující škola je volnočasový program postavený na třech pilířích:

 1. sportující žáci a studenti,
 2. sportující učitelé,
 3. sportující (aktivní) rodiče.

Školní sportovní kluby, které provozují svoji činnost ve školních sportovních areálech mohou tvořit přirozenou komunitu pro rodiny, které nejsou vyloženě zaměřeny na klubový (výkonnostní či soutěžní) sport. Své pohybové potřeby tak mohou realizovat právě ve školním areálu.

Rodiče a učitelé by měli svým přístupem k pohybovým být přirozenými vzory. Asociace školních sportovních klubů materiálně, finančně i metodicky mimořádně podpoří školní kluby, které usilují o prohlubování tohoto konceptu na školách. Podmínky pro sport na školách jsou různé, ale měly by sloužit především svým žákům. Učitelé či rodiče v rolích trenérů, instruktorů či spoluhráčů mohou podporovat pohybové aktivity prožitkového (zábavného), kondičně zdravotního charakteru, ale značný důraz je třeba klást i na rozvoj pohybové gramotnosti. 

Věříme, že se s tímto prohlášením ztotožní stále větší množství škol.

Cílem projektu je:

 • Shromažďovat ucelené informace o školním sportovním prostředí
 • Iniciovat vznik činnosti a řízení pohybové aktivity na školách
 • Motivovat učitele k dalšímu vzdělávání a novým možnostem realizace programů
 • Inspirovat vedení škol, že to opravdu jde
 • Propagovat pozitivní příklady přímo z praxe
 • Získávat podněty a informace ze školního prostředí na základě vašich sdělených zkušeností


Partneři AŠSK

Počítadlo přístupů od 22. 9. 2009

Copyright © 2018 - AŠSK ČR
Nahlásit chybu | Ochrana osobních údajů

Tento web používá soubory cookie. Na jejich základě analyzujeme návštěvnost a uchováváme nastavení používání našeho webu. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací