VZP

Sportuj ve škole - projekt AŠSK ČR a VZP   

získejte příspěvek 500,-Kč
na sportování ve školním sportovním klubu AŠSK

 

 

Děti pojištěné u VZP ze škol, které jsou registrovány v AŠSK a vedou školní pod hlavičkou školního sportovního klubu nebo školy sportovní a pohybové aktivity, mohou žádat o příspěvek až 500,- Kč v kalendářním roce 2016 na tuto pohybovou.

Tento příspěvek získají děti (jejich rodiče) po předložení vyplněného Voucheru a originál dokladu o zaplacení příslušného kroužku na kterékoliv pobočce VZP a to nejpozději do 30.11.2016.

K administraci celého systému voucherů je používán modul webové aplikace Sportongo, které bylo použito i v první fázi tohoto projektu na podzim loňského roku.

Tuto možnost mají pouze školy, které jsou registrovány v AŠSK.

 

K administraci celého procesu je využíván Informační systém www.Sportongo.com, za jehož provoz zodpovídá AŠSK ČR a konkrétní údaje o kroužcích do systému vkládá příslušný učitel na dané škole AŠSK (předseda školního sportovního klubu na dané škole) je garantem konkrétního pohybového programu, a toho že žák kroužek navštěvuje.

 

Jak to funguje ?

 

  

Návody:

Podrobná uživatelská příručka k modulu kroužky

Informace o projektu

Jak dát rodičům vědět kde naleznou naše kroužky?

Vzor dopisu pro rodiče

Leták Sportuj ve škole

Modul-Kluby

 • Modul "kluby" - naleznete v manažerském prostředí v levém menu
 • Vouchery mají vlastní záložku na úvodní stránce modulu "kluby". Tam uvidíte i voucher, které jste případně vygenerovali v minulém období. V detailech jednotlivých voucherů uvidíte za které kroužky a v jaké hodnotě voucher generujete.
 • Detail vybraného kroužku se zobrazí v novém okně a s novými záložkami (členové, žádosti o členství, nábory, příspěvky)
 • Přidávání členů kroužku - je-li dítě přihlášené do některého z kroužků v rámci daného klubu, je možné jej přesunout/přidat do jiného kroužku aniž by se muselo znovu hlásit prostřednictvím náboru nebo žádosti o členství. Podmínkou je aby byl daný člen již zaregistrován v Sportongo v daném klubu/škole.
 • Příspěvky na činnost kroužku - u jednoho kroužku můžete vést několik druhů příspěvků. Příspěvek můžete/nemusíte přiřadit k aktivnímu voucheru.
    Příklad: V rámci jednoho kroužku můžete mít příspěvek na 1. pololetí a 2. pololetí zvlášť - tzn. v druhém pololetí nebo v novém školním roce není třeba zřizovat nový kroužek, ale jen nový příspěvek. V detailu příspěvku pak u jednotlivých členů pouze potvrdíte platbu. Jedete se členy kroužku na výlet? Vytvořte nový příspěvek na dopravu/ubytování apod., tento příspěvek nemusíte přiřadit k voucheru a máte rychlou a přehlednou evidenci toho, kdo vám zaplatil a kdo ne. Navíc rodiče obdrží emailem zprávu, že byl příspěvek uhrazen.
 • Nábory - používali jste pro přihlášení do kroužků v minulém období nábory? Nemusíte je tvořit znovu. Stačí aktualizovat datum, případně doprovodné informace daného náboru.

 

Nejčastější probémy a jejich řešení

 

  • Nevidím manažerské rozhraní v nabídce, jak se k němu dostanu? Manažerské rozhraní je určeno pouze členům, vedoucím ŠSK AŠSK. Pokud jej nevidíte, nejste zařazeni do struktury Asociace (možná používáte jinou emailovou adresu, než na kterouvám byla zaslána pozvánka/nebo došlo k výměně osob ve vedení klubu) ozvěte se na info@sportongo.com a v kopii na vesely@assk.cz - s požadavkem na zařazení do struktury. Je potřeba, aby jste současně napsali registrační číslo klubu.
  • Nedaří se mi vytisknout doklad o zaplacení Zkontrolujte v nastavení základní informace o klubu - zelené tlačítko "editovat klub". Je potřeba aby byly vyplněny všechny kolonky, včetně IČ příslušného klubu
  • Nedaří se mi uložit adresu, i když ji vyplním. Aplikace pracuje s mapami Google. Při psaní adresy vám aplikace nabízí možnosti adres z map Google. Je potřeba, aby jste po dopsání ulice, čísla popisného a případně obce vždy klikli na nabízenou adresu v našeptávači. Tato funkce je také propojena s vyhledávacími funkcemi, jejichž prostřednictvím mohou zájemci vyhledat nejbližší kroužky/školy/nábory v místě jejich bydliště.
  • Můžeme vytvořit voucher i v případě, že příspěvky za účast ve sportovních kroužcích vybírá škola sama? Ano. V tomto případě slouží AŠSK - prostřednictvím předsedů ŠSK -  jako garant toho, že na dané škole fungují sportovní kroužky. Škola, která není členem      AŠSK se k voucheru nedostane, byť by byla v aplikaci Sportongo zaregistrována.


Partneři AŠSK

Počítadlo přístupů od 22. 9. 2009

Copyright © 2020 - AŠSK ČR
Nahlásit chybu | Ochrana osobních údajů

Tento web používá soubory cookie. Na jejich základě analyzujeme návštěvnost a uchováváme nastavení používání našeho webu. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací