Page 3 - DO TOHO! - 6/2016
P. 3

Vážené kolegyně a kolegové,                                     OBSAH
               čtenáři a spolupracovníci,
                                                           5 Letem školním sportovním světem
                   v souvislosti s dosavadní existencí tohoto
                   internetového média Asociace školních                         informace, zajímavosti
                   sportovních klubů vám všem chceme poděkovat
                   za podporu, náměty a příspěvky, které                      6 Hvězda Veronika Vítková
                   se od začátku vydávání magazínu sešly v redakci
                   a následně objevily i v jednotlivých číslech našeho                  rozhovor o sportu a o životě
                   časopisu o školním sportu.
                                                          10 Běháme s BK Tour
                    Asociace si získává stále větší respekt jako
                   partner (MŠMT) i jako spolutvůrce aktivit                       přespolní běh v Malšově Lhotě
na školách a v ŠSK (krajské úřady, instituce a další spolky) jsme opět spolu
ve víru školního života a otvírají se před námi nové možnosti zabezpečení                      12 McDonald’s Cup
i financování školního sportu. Současně pracujeme i na zdokonalení organizační
struktury a funkčnosti systému. Nemalou měrou k tomu přispívá i náš internetový                      start fotbalového turnaje
časopis, který navíc rozesíláme i v tištěné podobě a stal se oficiálním periodickým
tiskem s registrací Ministerstva kultury ČR.                                    14 Sportovní liga základních škol

 Je to pro nás všechny i velký závazek do budoucna, nicméně jsme přesvědčeni,                       seminář a anketa organizátorů
že vám všem patří velké poděkování za vaši aktivitu a snahu pro naši asociaci dále
něco dělat a naplňovat tak její program, což se potvrdilo i během uplynulého období                 16 Středoškolský fotbal
i se startem nového školního roku. Ostatně to dokazujete svým přístupem neustále.
                                                              republikové finále v Jihlavě
 Proto pište a sdělujte nám své názory a připomínky k našemu časopisu, ostatně
životaschopnost těchto témat se již prokázala, vždyť asociace a zejména vy, učitelé                 18 Stolní tenis
ze škol si takovouto prezentaci úspěchů a dobrých nápadů na poli školního sportu
zcela určitě zasloužíte!                                                  republikové finále v Holicích

 Takže ještě jednou velký dík za práci a snahu, jsme rádi, že s vámi můžeme                    20 Rozhovor s pedagogem
spolupracovat!
                                                              Svatava Ságnerová
 Přejeme vám i do nového roku hodně zdraví a elánu pro naši společnou věc.
                                                          22 Laser game
                                             Ladislav Petera
                                       generální sekretář AŠSK ČR          Samsung školní liga

                                                              FOTO NA OBÁLCE
                                                              ČESKÝ BIATLON – PETR SLAVÍK

                                                          Chcete, aby se psalo o vaší škole a vašem sportování?
                                                          Pořádáte nějakou akci, nebo jste se jiné zúčastnili?
                                                          Tak se nám ozvěte! Dáme o tom vědět ostatním.

                                                          www.assk.cz

Magazín školního sportu DO TOHO! Číslo: 6 / 2016, vydává Asociace školních sportovních klubů ČR,

José Martího 31, Praha 6, PSČ 162 52, vychází 6x ročně (aktuální vydání 13. 12. 2016).

Redakce: koordinátorka Dana Soukupová, šéfredaktor Petr Kocek, grafika Studio Otto.

Redakční rada: Blanka Ježková, Drahomíra Jiráková, Petr Kocek, Ladislav Petera, SvatavaSágnerová,          facebook.com/asskcr

Dana Soukupová. Kontakt na redakci: soukupova@assk.cz Registrace:MK ČR E 22660

Hlavní partneři

Mediální partneři                                             Partneři
   1   2   3   4   5   6   7   8