Page 4 - DO TOHO! - 6/2016
P. 4

INFO

LETEM ŠKOLNÍM SPORTOVNÍM SVĚTEM

ÚSPĚŠNÉ ŠKOLY NA RADNICI

V Brně pokračovalo setkávání nejlepších sportujících škol se zá-

stupci města. Po celý školní rok sledujeme účast a umístění jednot-

livých škol v okresních, krajských a republikových soutěžích. Letos

se mladí sportovci společně se svými vyučujícími setkali s radním

pro školství, mládež a tělovýchovu Jaroslavem Suchým. Na Novou

radnici byli pozváni chlapci a děvčata z Gymnázia Matyáše Lercha,

Gymnázia tř. Kpt. Jaroše a Gymnázia Křenová. Ze základních škol

přišli zástupci chlapců ze ZŠ Arménská, Sirotkova a Milénova a děv-

čata ze ZŠ Vejrostova, Arménská a Kotlářská. Pan radní, jako bývalý

aktivní sportovec (krasobruslař), si měl s nadějnými sportovci o čem

povídat. Všichni přítomní si odnesli drobné upomínkové dárky od

MMB, trička AŠSK a poukaz na nákup sportovního materiálu pro

ŠSK. Setkání bylo ukončeno prohlídkou historických místností br-

něnské Nové radnice. D   Jaroslava Strouhalová

                                      PING-PONG V ŽELECHOVICÍCH

                                      Mezi tzv. malé, ale velmi populární sporty patří ve Zlínském kraji

                                      stolní tenis, hraje se na školách v rámci školní i mimoškolní výchovy

                                      a zástupci našeho regionu v něm dosahují výborných výsledků. Po

                                      mnoha letech došlo ke změně hracího místa – kunovickou ZŠ U Pá-

                                      lenice vystřídala pro další ročníky ZŠ Želechovice nad Dřevnicí,

                                      která s novým pořadatelským týmem připravila letošní krajské kolo

                                      opět na skvělé úrovni. Do Želechovic se sjeli vítězové okresních kol

                                      z celého regionu a ve dvou kategoriích (starší žactvo, dorost) sou-

                                      těžili nejen o vítěznou příčku, dorostenecké kategorie se praly o po-

                                      stup do republikového finále. Poděkování za předvedené výkony

                                      patří vítězům i poraženým, kteří naplnili olympijské heslo: není dů-

                                      ležité zvítězit, ale zúčastnit se. D Svatava Ságnerová

                                      OBĚTAVÍ SUDÍ

                                      Na hřišti pražského ČAFC na Spořilově se hrála kvalifikace o stře-

                                      doškolský Pohár Josefa Masopusta. Utkali se studenti středních

                                      škol okresů Prahy, věkové kategorie 1997 až 2001. Pražských okres-

                                      ních kol SE zúčastnilo celkem 48 týmů a na hladkém průběhu tur-

                                      najů, v chladném a deštivém počasí měli velký podíl obětaví roz-

                                      hodčí. Většinu zápasů rozhodovali Zdeněk Štípek, Lukáš Blažek,

                                      Petr Čikara a Roman Zloch, kteří měli u hráčů respekt, a bylo patrné,

                                      že fotbal mají opravdu rádi. D    Stanislava Dufková

PŘESPOLÁK V JESENÍKU

Již více než patnáct let organizuje naše škola SOŠ a SOU strojírenské

a stavební společně s Okresní radou AŠSK Jeseník krajské kolo v přes-

polním běhu, na které se do Jeseníku sjíždějí vítězná družstva škol

ze všech pěti okresů Olomouckého kraje. Na běžeckých tratích Fenix

-Ski Teamu se v polovině října sešlo 154 závodníků z 22 základních

a středních škol. Letošní ročník byl poznamenán několik dnů trvají-

cím deštivým počasím, které komplikovalo nejen přípravu běžeckých

tratí, ale i vlastní organizaci a zajištění zázemí pro účastníky. Pravdě-

podobně nás Pánbůh vyslyšel a v den samotného závodu přestalo

alespoň pršet. Běžecké tratě ovšem zůstaly mokré, blátivé a pro běžce

tak velmi náročné. Přesto se všichni závodníci s nelehkým terénem

a s nepříjemným počasím vyrovnali a na různě dlouhých okruzích

bojovali až do cíle, mnohdy i na hranici svých možností. Je třeba po-

děkovat všem chlapcům za jejich snahu, bojovnost a odvahu poprat

se s tvrdou konkurencí. D Karel Kapuš, foto Vasil Kuběnka

4 6/2016
   1   2   3   4   5   6   7   8   9