Hodina pohybu navíc / Sportuj ve škole

Hodina pohybu navíc / Sportuj ve škole

Připravujeme spuštění projektu "Sportuj ve škole"

Hrát hry, zkoušet nové sportovní aktivity a zároveň se u toho bavit pohybem se svými spolužáky? To vše a mnohem víc čeká na holky a kluky díky projektu "Sportuj ve škole"! Školačky a školáci si vyzkoušejí různé pohybové aktivity od opičích drah a sportovních her až po základy oblíbených sportů, jakými jsou například basketbal či volejbal. Navíc budou navazovat nová přátelství s dětmi ze stejné školy i mimo svou třídu a společně cvičit na školních sportovištích, jež velmi dobře znají. Dohlížet na ně bude zkušený cvičitel, kterého práce s dětmi baví a rozumí jí.

Projekt "Sportuj ve škole" navazuje na pokusné ověřování programu s názvem "Hodina pohybu navíc", které probíhalo dva roky pod hlavičkou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Během druhého ročníku se do něj zapojilo na patnáct tisíc žáků z 343 škol celé České republiky. AŠSK momentálně připravuje pokračování a od 1. září 2018 spuštění tohoto projektu, který rozhýbává děti ve školních družinách, pod novým názvem "Sportuj ve škole". Školy, které se zapojí do projektu, získají materiální vybavení i finanční ohodnocení pro cvičitele. Cvičební lekce budou probíhat 1-3 hodiny týdně a budou nabídnuty v rámci pobytu ve školní družině pro děti zdarma.

 

Přihlašování škol do projektu "Sportuj ve škole" probíhá následujícím způsobem:

1. Škola je stávajícím členem AŠSK

Škola vyplní přihlášku do projektu a zašle ji na e-mailovou adresu sportujveskole@assk.cz nebo poštou na adresu AŠSK ČR, z.s., Dagmar Hubáčková, José Martího 31, 162 00, Praha 6 - Veleslavín.

2. Škola není členem AŠSK

Škola se stane členem AŠSK a následně vyplní přihlášku do projektu. Podrobný postup, jak se stát členem AŠSK, naleznete zde. Důvodem požadavku členství školy v AŠSK je skutečnost, že dle Občanského zákoníku se každý příjemce státní dotace musí podílet na financování spolku, jehož je členem. Členské příspěvky jsou nastaveny ve výši 20 Kč/člen/rok.

 

Informace k projektu "Sportuj ve škole":

 • Projekt je určen žákům 1.- 5. ročníku ZŠ (cvičit mohou max. 3 skupiny za školu)
 • V rámci školní družiny se budou přihlášení žáci věnovat 1x týdně pohybovým aktivitám
 • Pro pohybové aktivity bude vyčleněno 45 minut týdně na jednu skupinu, cvičení bude probíhat v době provozu školní družiny
 • Škola zajistí vedení hodin prostřednictvím aprobovaných učitelů TV, případně trenérů s minimální licencí "B" nebo vychovatelek školní družiny, které byly proškoleny či školení absolvují během školního roku
 • Škola zajistí vhodná sportoviště a vybavení pro celoroční realizaci programu
 • Škola vyhodnotí průběh a výsledky projektu za příslušné období - formu zprávy a časový harmonogram zašle škole řídící tým projektu
 • Za organizaci, zabezpečení a realizaci projektu včetně bezpečnosti a ochrany žáků odpovídá škola
 • Finanční odměna (250,- Kč/hod.) bude zasílána učitelům/trenérům na základě výkazů práce (skutečně realizovaných hodin) jednou za 2 měsíce na základě uzavřené DPP
 • Učitelé a trenéři obdrží prostřednictvím AŠSK ověřenou metodiku programu HPN pro všeobecný pohybový rozvoj a sporty: fotbal, basketbal, házená, volejbal, ragby a bruslení
 • Školy a cvičitelé obdrží během podzimu materiální podporu projektu
 • Veškeré potřebné informace obdrží účastníci projektu při vstupním semináři, který proběhne 12. 9. v Praze a 13. 9. v Holešově. Za každou přihlášenou školu se semináře zúčastní alespoň 1 zástupce školy
 • Podmínkou účasti v projektu je členství školy v AŠSK

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Dagmar Hubáčkovou ze sportovního úseku AŠSK, tel: 603 372 928, e-mail: sportujveskole@assk.cz


Partneři AŠSK

Počítadlo přístupů od 22. 9. 2009

Copyright © 2018 - AŠSK ČR
Nahlásit chybu | Ochrana osobních údajů

Tento web používá soubory cookie. Na jejich základě analyzujeme návštěvnost a uchováváme nastavení používání našeho webu. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací