Projekty
Letní kempy (Vzdělávací dny)

Letní kempy (Vzdělávací dny)

SMYSLUPLNÁ A ZÁBAVNÁ ALTERNATIVA TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU O PRÁZDNINÁCH

! AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WEBU PROJEKTU !

LETNÍ KEMPY AŠSK

Doba, kdy letní prázdniny znamenaly 2 měsíce bez školy je ta tam. Díky projektu Letní kempy AŠSK se děti (a také učitelé) těší do školy i v létě.

Program Letních kempů naváže na velmi úspěšný projekt Vzdělávací dny AŠSK ČR, který v roce 2020 reagoval na plošné uzavření škol a jeho dopady na vzdělávání dětí.

CÍLE PROJEKTU

 • podpora a kompenzace zameškaného vzdělávání
 • příprava dětí na nástup do nového školního roku
 • smysluplné využití volného času o prázdninách
 • podpora a posílení sociálních vztahů dětí

PARAMETRY PPROJEKTU

 • celodenní (8 hodin) péče o děti, složené z dopolední vzdělávací části a odpolední části, věnované volnočasovým aktivitám
 • skupiny složené z min. 15 dětí
 • děti z I. a II. stupně škol
 • projektu se mohou účastnit pouze školy, jejichž žáci plní ve školním roce 2020/2021 povinnou školní docházku
 • program 5 po sobě jdoucích dní
 • období realizace je od 1.7. do 31.8.2021
 • účast žáka na akci je bezplatná

VZDĚLÁVACÍ DNY AŠSK (2020)

Vzdělávací dny představovaly prázdninový projekt Asociace školních sportovních klubů ČR, zaměřený na podporu populárně-naučného vzdělávání žáků všech stupňů škol. Tato aktivita vznikla v červnu 2020 s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za účelem zmírnění dopadů na vzdělávání dětí v souvislosti s uzavřením škol z důvodu pandemie koronaviru. Projekt měl podpořit nástup žáků do nového školního roku a usnadnit zahájení výuky v novém školním roce.

Denní program byl rozdělen na dvě čtyřhodinové části: vzdělávací část a část věnovanou volnočasovým aktivitám.

DOPOLEDNÍ VZDĚLÁVACÍ ČÁST

Vzdělávání neprobíhalo klasickou školní formou, bylo koncipováno "badatelsky" s využitím mezipředmětových vztahů a přesahů včetně použití např. pracovních listů. Zároveň byly možné návštěvy jiných subjektů (muzea, ZOO, planetárium aj.), náklady (vstupné, doprava) byly hrazeny dle pravidel pro realizaci projektu.

ODPOLEDNÍ ČÁST VĚNOVANÁ VOLNOČASOVÝM AKTIVITÁM

Odpolední program byl zaměřen především na sportovní a další zájmové aktivity dle možností dané školy, např. výtvarný kroužek a jiné tvořivé činnosti, rozvoj sportovní zdatnosti apod. V rámci volnočasových aktivit bylo možné realizovat rovněž návštěvy jiných prostor (např. bazén, jiná sportoviště, která nemá škola k dispozici apod.), kdy náklady byly hrazeny v rámci projektu (vstupné, doprava).

 

Účast v projektu v roce 2020

INFORMAČNÍ LETÁK - ROK 2020

 

INFOLINKA: 608 890 733

 

 

 


Partneři AŠSK

Počítadlo přístupů od 22. 9. 2009

Copyright © 2024 - AŠSK ČR
Nahlásit chybu | Ochrana osobních údajů

Tento web používá soubory cookie. Cookies používáme k ukládání vašeho nastavení a preferencí a analýze návštěvnosti našich stránek. Svůj souhlas udělujete AŠSK ČR, z.s.

Spravovat cookies