Projekty
Centra sportu / materiální podpora

Centra sportu / materiální podpora

Centra sportu při školních sportovních klubech AŠSK ČR nabízí podmínky pro pravidelné pohybové aktivity žákům kmenové školy a žákům z územně si blízkých škol, které nemají pro sportovní činnost materiální nebo personální podmínky. Cílovou skupinou nejsou talentované děti, nýbrž školáci a školačky, které sport neprovozují pravidelně. Prioritou Centra sportu je zabezpečit pravidelnou pohybovou činnost dětí a mládeže ideálně podle rámcového týdenního rozvrhu aktivit. Centra sportu jsou akceschopná, svojí činností přitažlivá a nezastupitelná, a to ve většině případů již bez finančních dotací AŠSK ČR. Odborná kvalifikovanost učitelů a trenérů přispívá k funkčnosti sportovních kroužků v rámci Center sportu.

Příslušné školní sportovní kluby, které získaly statut Centra sportu, splnily jednu z podmínek k přijetí do projektu, a tou je podpora vedení školského zařízení a zřizovatele (obec, město nebo kraj). Podpora spočívá v bezplatném užívání sportovního zázemí a v oblasti přidělování grantů pro čerpání finančních prostředků na činnost. Klubové příspěvky, které Centra sportu pravidelně od svých členů vybírají, navyšují rozpočet školního sportovního klubu.

Od roku 1995 vzniklo 175 Center sportu AŠSK ČR. V roce 2017 se do výběrového řízení přihlásilo patnáct nových zájemců, čtrnáct z nich bylo vybráno a finančně i materiálně podpořeno. Od roku 2017 je v rámci  projektu finančně podporováno 28 Center sportu.

 

Z důvodu zamítavého stanoviska Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v dotační žádosti pro projekt Centra sportu nebude Asociace školních sportovních klubů ve školním roce 2018/2019 zřizovat nová Centra sportu.

 

Kontaktní osoba projektu

Mgr. Leoš Bím, leos.bim@jergym.cz , 732 111 446

 

Přehled center sportu a vzorový rozvrh

Centra sportu s finanční podporou do r. 2020

Vzorový rozvrh Centra sportu ZŠ Komenského, Horažďovice

 

Seminář Center sportu 2019

Přihláška na seminář Center sportu

Pozvánka na seminář Center sportu

 

 

 

 

 


Partneři AŠSK

Počítadlo přístupů od 22. 9. 2009

Copyright © 2024 - AŠSK ČR
Nahlásit chybu | Ochrana osobních údajů

Tento web používá soubory cookie. Cookies používáme k ukládání vašeho nastavení a preferencí a analýze návštěvnosti našich stránek. Svůj souhlas udělujete AŠSK ČR, z.s.

Spravovat cookies