Základní informace

Asociace školních sportovních klubů České republiky je multisportovní zapsaný spolek, který iniciuje a podporuje pohybové a sportovní aktivity ve školních sportovních klubech v celé republice.
Zásadně se odlišuje pojetím činnosti od ostatních sportovních sdružení, tím že akcentuje prožitek a samotnou účast v pohybových aktivitách.

Činnost asociace zajištují převážně odborníci z řad učitelů, rodičů a trenérů, kteří jako vedoucí kroužků školních sportovních klubů přímo působí na děti a mládež na základních a středních školách. Jejich činnost je dobrovolná a vykonávají ji ve svém volném čase.

Organizační struktura pokrývá celou Českou republiku. Základní organizační jednotkou je školní sportovní klub. Organizačními složkami zodpovědnými za koordinaci činností v regionech jsou okresní a krajské rady, případně sekretariát centra AŠSK ČR.

AŠSK ČR je partnerem MŠMT a jiných tělovýchovných organizací, přidruženým členem ČOV a České olympijské akademie. AŠSK ČR je oficiálním zástupcem České republiky v Mezinárodní federaci školního sportu (ISF), která sdružuje více než 80 zemí světa.

 

Video


Partneři AŠSK

Počítadlo přístupů od 22. 9. 2009

Copyright © 2018 - AŠSK ČR
Nahlásit chybu | Ochrana osobních údajů

Tento web používá soubory cookie. Na jejich základě analyzujeme návštěvnost a uchováváme nastavení používání našeho webu. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací