O asociaci
Základní informace

Základní informace

Asociace školních sportovních klubů České republiky (AŠSK ČR) je multisportovní zapsaný spolek, který iniciuje a podporuje pohybové a sportovní aktivity ve školních sportovních klubech. Od ostatních sportovních sdružení se odlišuje tím, že akcentuje prožitek a samotnou účast v pohybových aktivitách.

Činnost asociace zajištují převážně odborníci z řad učitelů, rodičů a trenérů, kteří jako vedoucí kroužků školních sportovních klubů přímo působí na děti a mládež na základních a středních školách. Jejich činnost je dobrovolná a vykonávají ji ve svém volném čase.

Organizační struktura asociace pokrývá celou Českou republiku. Základní organizační jednotkou je školní sportovní klub. Organizačními složkami zodpovědnými za koordinaci činností v regionech jsou Okresní a Krajské rady, případně sekretariát AŠSK ČR.

AŠSK ČR je partnerem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a jiných významných sportovních organizací. Zároveň je AŠSK ČR oficiálním zástupcem České republiky v Mezinárodní federaci školního sportu (ISF), která sdružuje organizace z více než 100 zemí světa.

 

Ukázka jedné ze soutěží, kterou Asociace školních sportovních klubů pořádá


Partneři AŠSK

Počítadlo přístupů od 22. 9. 2009

Copyright © 2024 - AŠSK ČR
Nahlásit chybu | Ochrana osobních údajů

Tento web používá soubory cookie. Cookies používáme k ukládání vašeho nastavení a preferencí a analýze návštěvnosti našich stránek. Svůj souhlas udělujete AŠSK ČR, z.s.

Spravovat cookies