Letní kemp plný sportu na ZŠ a MŠ Pozořice


Letní kemp plný sportu na ZŠ a MŠ Pozořice

Letní kemp plný sportu na ZŠ a MŠ Pozořice

Ve dnech 2. - 6. srpna byl realizován v prostorech ZŠ a MŠ Pozořice 1. turnus Letního kempu, kterého se celkově zúčastnilo 19 dětí. Pro děti byl připraven pestrý program, kombinující vzdělávací, sportovní a volnočasové aktivity.

V rámci vzdělávací části byly pro děti připraveny cvičení a hry z oblasti českého a anglického jazyka a také matematiky. Cvičení byla zaměřena na obnovu studijních a pracovních návyků dětí. Velmi důležitým aspektem vzdělávací části byl socializační a komunikační prvek, zahrnující možnost spolupráce při řešení zadaných úkolů či her. Rozmanitost vzdělávací části byla rozšířena exkurzemi planetária a hvězdárny v Brně, vědeckého parku VIDA a také ZOO Jihlava, s cílem podpořit u dětí zájem o vzdělávání a rozšířit jejich znalosti a přehled v oblasti přírodovědných předmětů.

V rámci sportovní a volnočasové části byly pro děti připraveny různorodé aktivity. Hlavní aktivitou byly dětské olympijské hry, zahrnující kombinaci sportovních disciplín, ve kterých si děti poměřily své síly. Tyto disciplíny se realizovaly převážně na venkovním sportovišti (běh 50 m, skok do dálky, běh přes nízké překážky, hod medicinbalem) a také v tělocvičně ZŠ (překážková dráha na čas, hod dětskou raketkou). Další nabídkou sportovních aktivit byl fotbal, který byl zejména mezi chlapci velmi oblíbený, a také florbal. Ve volnočasových aktivitách se nejvíce uplatnily pohybové hry a tvořivé dílny - tvorba olympijské vlajky a také relaxační četba. Hlavním cílem u sportovních a volnočasových aktivit byla podpora pohybové aktivity dětí a také posílení sociálních vztahů mezi jednotlivými dětmi.

Mgr. Jan Budín, vedoucí 1. turnusu letního kempu ZŠ a MŠ Pozořice


Partneři AŠSK

Počítadlo přístupů od 22. 9. 2009

Copyright © 2022 - AŠSK ČR
Nahlásit chybu | Ochrana osobních údajů

Tento web používá soubory cookie. Cookies používáme k ukládání vašeho nastavení a preferencí a analýze návštěvnosti našich stránek. Svůj souhlas udělujete AŠSK ČR, z.s.

Spravovat cookies