Proběhlo zasedání u kulatého stolu v rámci Evropského týdne sportu


Proběhlo zasedání u kulatého stolu v rámci Evropského týdne sportu

Proběhlo zasedání u kulatého stolu v rámci Evropského týdne sportu

Zářijový týden od 23. do 30. září patřil Evropskému týdnu sportu. Jde o aktivitu Evropské komise napříč jednotlivými státy EU a jejím cílem je připomenout lidem, že pohyb a sport jsou základem zdravého života v každém věku a že zapojit se může prakticky každý.

Koordinátorem Evropského týdne sportu je Český olympijský výbor, do realizace se zapojuje celá řada subjektů z oblasti sportu a aktivního životního stylu včetně Asociace školních sportovních klubů ČR. Její prezidentka Mgr. Svatava Ságnerová uvedla v rámci zasedání: "AŠSK deklaruje připravenost ke spolupráci se všemi subjekty, které v rámci vzdělávání učitelů a dobrovolných pracovníků ve školách podporují rozvoj pohybových aktivit a výchovu ke zdravému životnímu stylu u dětí a mládeže jako prevenci civilizačních zdravotních rizik."

Podle Mgr. Jany Havrdové, prezidentky České komory fitness, přesahují důsledky nedostatku pohybu oblast volnočasových aktivit. "Navíc mají významné dopady nejen na subjektivní i objektivní fyzické i psychické zdraví populace, ale také na rozpočet na zdravotní a sociální péči v České republice, vzdělanost dětí a mládeže, pracovní schopnost a výkonnost populace v produktivním věku a osobní nezávislost i kvalitu života ve zralém věku."

Doufáme a pevně věříme, že se nám v dalších letech podaří navázat vzájemnou spolupráci a ještě více podporovat děti a dospělé v každodenním sportování.

Zúčastněné organizace: Barum Rallye, Česká asociace preventivní kardiologie ČKS, Česká komora fitness, Česká obec sokolská, Česká společnost tělovýchovného lékařství (1. lékařská fakulta UK), Česká školní inspekce, Česká unie cestovního ruchu, Český olympijský výbor, FTVS UK, Hospodářská komora ČR, iniciativa Česko se hýbe, Klub českých turistů, Lékárna.cz, Ministerstvo zdravotnictví ČR (Sekce hlavní hygieničky), MultisportBenefit, Nadace sportující mládeže, Národní sportovní agentura, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Rada seniorů ČR, Svaz obchodu a cestovního ruchu

Zdroj fotografie: https://youth.europa.eu/


Partneři AŠSK

Počítadlo přístupů od 22. 9. 2009

Copyright © 2024 - AŠSK ČR
Nahlásit chybu | Ochrana osobních údajů

Tento web používá soubory cookie. Cookies používáme k ukládání vašeho nastavení a preferencí a analýze návštěvnosti našich stránek. Svůj souhlas udělujete AŠSK ČR, z.s.

Spravovat cookies