Shromáždění delegátů zvolilo staronovou prezidentku AŠSK ČR


Shromáždění delegátů zvolilo staronovou prezidentku AŠSK ČR

Shromáždění delegátů zvolilo staronovou prezidentku AŠSK ČR

Více než sedm desítek delegátů AŠSK ČR ze všech krajů České republiky se v sobotu 1. dubna sjelo do pražského Hotelu Krystal na každoroční Shromáždění delegátů. Kromě schválení výroční zprávy 2022 a volby revizní komise je čekal úkol ze všech nejdůležitější: zvolit nového prezidenta spolku. Drtivá většina přítomných hlasovala pro Mgr. Svatavu Ságnerovou, která tak své působení v úřadu prezidentky AŠSK ČR prodlouží o další 4 roky.

Za AŠSK ČR se Shromáždění delegátů (SD) zúčastnili delegáti Krajských rad, delegáti za příslušné okresy, členové Výkonného výboru AŠSK, pověřenkyně pro ochranu osobních údajů a členky Revizní komise. Bylo nám velkou ctí, že pozvánku na Shromáždění přijal také státní tajemník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA. Účastníky této akce byli rovněž hosté, nominovaní jednotlivými Krajskými radami na ocenění AŠSK. 

Během SD proběhly dvojí volby: prezidenta spolku a 3členné revizní komise spolku. Kandidující Mgr. Svatava Ságnerová, obhajující prezidentský post z minulého období, rekapitulovala  předchozí roky svého působení ve funkci a přítomným delegátům představila své plány a úkoly ve směřování AŠSK ČR pro další období. Při následném hlasování se pro její setrvání na postu prezidentky AŠSK ČR vyslovilo 67 ze 71 přítomných delegátů - Mgr. Svatava Ságnerová tak byla oficiálně zvolena prezidentkou AŠSK ČR pro období 2023-2027. Během této volby vystoupil s příspěvkem rovněž státní tajemník MŠMT: informoval delegáty o schválené novele zákona na podporu sportu, na základě které byl školní sport definitivně zařazen pod MŠMT, vzniká akční a 5letý plán rozvoje školního sportu a rozpočet na příslušné období. Pan Andrys rovněž zodpověděl dotazy delegátů, které směřovaly ke stavu financování školních sportovních soutěží a spolkové činnosti.

Dalším bodem bylo odvolání Revizní komise spolku a následná volba jejích členů: složení komise zůstává pro další období stejné a jednotlivé posty v ní budou opět zaujímat Ing. Martina Svobodová, Helena Česáková a Danuše Mýlková.

V rámci dalších bodů schválili delegáti SD Výroční zprávu Spolku 2022, stejně tak i revizní zprávu za tentýž rok a shodli se na ročním členském příspěvku pro členy AŠSK ČR ve výši 20 Kč.

V poslední části Shromáždění delegátů ocenil Výkonný výbor vybrané učitele tělocviku, ekonomy pobočných spolků, trenéry a funkcionáře, kteří se dlouhodobě a s velkou pílí starají o hladké fungování svých školních sportovních klubů či Krajských a Okresních rad a věnují se propagaci školního dětského sportování. Zcela výjimečným oceněním byla v tomto případě medaile I. stupně (zlatá), kterou Výkonný výbor udělil panu Antonínu Slezákovi: ten je jedním ze zakládajících členů Asociace školních sportovních klubů ČR a podpoře dětského sportování se věnuje 30 let ve svém domovském Moravskoslezském kraji. 

Mezi dalšími oceněnými, kterým prezidentka spolku Mgr. Svatava Ságnerová předala ocenění osobně nebo kteří jej obdrží kvůli nepřítomnosti později, jsou:

medaile II. stupně - stříbrná
Josef Čurda
Jaroslava Strouhalová
Oldřich Kadlec
Dalibor Hruška
Luboš Straka
Alena Zbořilová
Zdeněk Moštěk

medaile III. stupně - bronzová
Otakar Kinšt
Libor Kocourek
Miloš Volek
Jiří Matocha
Petr Gelnar
Jana Lukášová
Tomáš Gross
Horymír Kodeš
Tomáš Michal
Vlastimil Hejcman
Jiří Zahálka
Miroslava Ságlová
Josef Fiala

Všem oceněným ještě jednou děkujeme za jejich dlouhodobou práci s dětmi a podporu dětského sportu.

Na fotografie z průběhu Shromáždění delegátů se můžete podívat v naší fotogalerii


Partneři AŠSK

Počítadlo přístupů od 22. 9. 2009

Copyright © 2024 - AŠSK ČR
Nahlásit chybu | Ochrana osobních údajů

Tento web používá soubory cookie. Cookies používáme k ukládání vašeho nastavení a preferencí a analýze návštěvnosti našich stránek. Svůj souhlas udělujete AŠSK ČR, z.s.

Spravovat cookies